Activiteiten

Wat u moet weten voordat u deelneemt aan een activiteit.

Aanmelden

U kunt zich op onderstaande manieren voor KUBES activiteiten aanmelden:

 • Via de links in het submenu
 • Per e-mail activiteiten@kubes.nl
 • Telefonisch 030 2511901
 • Schriftelijk bij het aanmeldingssecretariaat op onderstaand adres

  Robijnhof 11-2
  3523 BR Utrecht

Vermeld bij uw aanmelding a.u.b.:

 • Het nummer en de titel van de excursie
 • De gewenste begeleiding
 • Of u wel of niet gebruik wilt maken van de lunch (indien van toepassing)

Vermelding van de juiste gegevens bij uw aanmelding bespaart de aanmeldingssecretaris veel zoekwerk.

Betalingen

U betaalt pas nadat u van de aanmeldingssecretaris een bevestiging hebt ontvangen van uw deelname.
Daarin vind u dan tevens het door u verschuldigde bedrag en het rekeningnummer. Deze ontvangt u binnen drie weken na uw aanmelding. Wij verzoeken u dan het verschuldigde bedrag z.s.m. over te maken, maar uiterlijk 3 weken voordat de activiteit plaatsvindt.

Wanneer het aantal inschrijvingen het maximum aantal mogelijke deelnemers overschrijdt, dan wordt deelname bepaald aan de hand van het moment van aanmelding. U ontvangt binnen drie weken een bevestiging van uw aanmelding, of de mededeling dat u op de reservelijst staat.

Extra bijdrage voor persoonlijke KUBES begeleiding.
Aan deelnemers die een beroep doen op KUBES begeleiding wordt een extra bijdrage van € 5,00 euro gevraagd. Voor de meerdaagse culturele reizen wordt de bijdrage per keer vastgesteld.

Lunchkosten

Voor de lunch worden door KUBES afspraken gemaakt met de ontvangende organisatie. De prijs van de lunch wordt bij de excursie apart vermeld, en ook of deze al in de prijs van de excursie is verwerkt, of apart bijbetaald moet worden.

Begeleiding

Bij uw aanmelding verzoeken wij u vriendelijk aan te geven welke begeleiding u tijdens de excursie(s) wenst.
U kunt daarvoor kiezen uit één van de volgende mogelijkheden:

 • MB = U komt met een eigen begeleider.
  Op vertoon van de OV-Begeleiderskaart mag één persoon voor het "persoonlijk begeleidertarief" mee.
 • KB = U komt zonder eigen begeleider, begeleiding vanuit Stichting KUBES is gewenst. (€ 5,00 extra).
 • KA = U komt alleen; zonder eigen begeleider, u heeft geen begeleiding van Stichting KUBES nodig.
 • MBH = U komt met een eigen begeleider en uw blindengeleidehond.
  Op vertoon van de OV-Begeleiderskaart mag één persoon voor het "persoonlijk begeleidertarief" mee.
 • KBH = U komt met uw blindengeleidehond, aanvullende begeleiding vanuit Stichting KUBES is gewenst.
 • KAH = U komt met uw blindengeleidehond, verdere begeleiding vanuit Stichting KUBES is niet nodig.

Het vermelden van deze gegevens is erg belangrijk, want op deze manier kunnen we bepalen hoeveel vrijwillige KUBES begeleiders we per excursie moeten inzetten.

Annuleringsregeling

Bij annulering van een activiteit wordt bij restitutie het volgende percentage ingehouden:

 1. Altijd 10% van de deelnamekosten, met een minimum van 1,25 euro (Administratiekosten).
 2. 50% van de deelnamekosten, vanaf zes weken tot één week voor de dag van vertrek.
 3. 100% van de deelnamekosten, vanaf minder dan één week voor de dag van vertrek.

Indien mogelijk worden de kosten van de lunch terugbetaald.

Verzekeringen

Voor de duurdere activiteiten raden wij u aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Dit geldt zeker voor de weekendactiviteiten naar het buitenland.

Blindengeleidehonden

Blindengeleidehonden zijn meestal welkom, maar soms niet in iedere ruimte van de te bezoeken locatie.
Bij elke excursie wordt aangegeven wat de omstandigheden zijn.

Mobiliteit

Bent u een rolstoel- of rollatorgebruiker?
Gelieve dat dan ook bij uw aanmelding door te geven.

Helaas is niet elke excursie geschikt voor rolstoel- of rollatorgebruikers.
Bij elke excursie wordt aangegeven wat de omstandigheden zijn.
Informeer zo nodig vooraf bij de aanmeldingssecretaris.

Eigen vervoer

Gaat u rechtstreeks naar de te bezoeken locatie?
Als u bij uw aanmelding al weet dat u niet naar de verzamelplaats van een excursie,
maar op eigen gelegenheid naar de te bezoeken locatie gaat of zich op een andere wijze bij de groep aansluit,
dan verzoeken wij u dit bij uw aanmelding te melden.
Bijvoorbeeld als u rechtstreeks met Valys of eigen vervoer reist.
De excursieleider weet dan hoeveel mensen zij/hij op het verzamelpunt kan verwachten.

Tips

De commissie Excursies & Advisering vraagt aan de deelnemers vooral tips voor excursies door te geven.
U gaat er zelf ook weleens op uit en ontdekt dan wellicht een locatie die geschikt is voor de doelgroep.
Wij stellen het op prijs wanneer u dit aan ons doorgeeft.
Wij zien uit naar uw reacties op excursies@kubes.nl.