Overzicht ANBI-gegevens Stichting KUBES

per 2014-01-01

De contactgegevens Stichting KUBES

Bestuurssecretariaat Stichting KUBES
Crosestein 3523
3704 NP Zeist
030 2318438 Alleen op werkdagen van 19:00 - 21:00 uur
030 6952252 Privé
06 10420444 Mobiel
bestuur@kubes.nl
http://kubes.nl/

Het beleidsplan

Voor het beleidsplan leest u het Jaarverslag en de nieuwsbrieven.

Het beloningsbeleid

Stichting KUBES is een non-profit vrijwilligersorganisatie.
Alleen gemaakte (on)kosten worden op basis van overlegde declaraties/kassabonnen e.d. vergoed.

De doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel:

 1. Het bevorderen van de actieve en passieve deelname van blinden en slechtzienden aan het culturele en kunstzinnige leven.
 2. Het beïnvloeden van het beleid van de overheid, musea, exposanten en instellingen op cultureel terrein, gericht op een grotere toegankelijkheid en bereikbaarheid voor blinden en slechtzienden van collecties en locaties.
 3. Het verzamelen en doorgeven van kennis en ervaring op het vlak van het inrichten van exposities die optimaal toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden.
 4. Het verzamelen en doorgeven van ervaringen en inzichten op het vlak van begeleiding van slechtzienden en blinden bij excursies, cursussen en workshops.
 5. Het bevorderen van de samenwerking met en tussen verwante organisaties.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het organiseren van excursies en culturele reizen.
 2. Het organiseren van cursussen en workshops.
 3. Het organiseren van exposities, primair gericht op de presentatie van kunstwerken gemaakt door blinden en slechtzienden.
 4. Het adviseren van musea en andere instanties inzake toegankelijkheidsbevorderende maatregelen.
 5. Het geven van voorlichting en informatie aan de doelgroep en aan derden.
 6. Het organiseren van congressen en symposia.
 7. Het onderhouden van contacten met verwante organisaties.
 8. Het verzamelen van documentatie en informatie op het vlak van de in artikel 3 omschreven doelstelling.
 9. En overigens alle werkzaamheden te verrichten om bovenvermelde doelen te verwezenlijken.

Laatst bijgewerkt op dinsdag 24 oktober 2017

Naar boven