Waar en wanneer exposeren wij?

De "expositietak" van Stichting KUBES biedt blinde en slechtziende kunstenaars de mogelijkheid hun werk te exposeren. Bezoekers krijgen hier de kans om door middel van het betasten van de kunstwerken een ander aspect aan hun beleving van kunst toe te voegen.

Beeldende kunst is vaak sterk visueel van aard, de waarneming en de beleving vinden immers plaats via de ogen. Kunst mag meestal slechts op enige afstand worden bekeken en zelden aangeraakt. Het op de tast beleven van kunst - die ook nog eens op de tast is gemaakt - opent een ander perspectief op de beeldende kunst en de voordelen en nadelen van het oog. Een andere manier van zien en zijn in de wereld van de blinde kunstenaar kan op onze exposities worden benaderd. Stichting KUBES moedigt de bezoeker dan ook aan contact te maken met het ruimtelijk werk op haar tentoonstellingen en het taboe op de tast te overwinnen.

Expositiecatalogi

Bij grote exposities geven wij een catalogus uit met foto's van een selectie van de tentoongestelde werken, biografieën van de kunstenaars en artikelen als o.a. "Kunst op de tast" van George Kabel, "The beauty of blur" van Berry den Brinker, "Sensibele handen" van Klaaske de Vos.

Deze catalogi "De kunst van het anders zien V" - Slot Zeist 1999, "De kunst van het anders zien VII" - Pulchri Studio te Den Haag 2003 en "De kunst van het anders zien X" - Slot Zeist 2008 zijn te koop via het bestuurssecretariaat van Stichting KUBES.
De kosten bedragen 5 euro per stuk, exclusief verzendkosten.

Willekeurige bladzijde uit de catalogus “De kunst van het anders zien X”

Willekeurige bladzijde uit de catalogus “De kunst van het anders zien X”

Overzichtsfoto detail zaal 2 “De kunst van het anders zien X”

Overzichtsfoto detail zaal 2 “De kunst van het anders zien X”

In gesprek over een beeld

In gesprek over een beeld

Laatst bijgewerkt op vrijdag 22 september 2017

Naar boven