Onze talentvolle kunstenaars

Op deze pagina vindt u - naast een inleidende tekst over "Kunst op de tast" (zie hieronder) - de gegevens van alle kunstenaars die - naast privé - ook onder de vlag van Stichting KUBES regelmatig exposeren (Zie ook de link Exposities).

"Kunst op de tast" - een beschouwing door George Kabel 1

Van oudsher is de beeldende kunst sterk visueel van aard. Ruimtelijke kunstwerken kunnen echter ook via de tastzin beleefd worden. Het creëren van kunst op de tast is een unieke activiteit met een geheel eigen stileringwijze en deze heeft een eigen plaats binnen de kunstwereld.

De reguliere, beeldende kunst is in het algemeen op de visus ingesteld. De vanzelfsprekendheid van het bekijken van beeldende kunst geldt uiteraard ten aanzien van tweedimensionale kunstobjecten zoals schilderijen, maar ook ten aanzien van driedimensionale of ruimtelijke kunst. Beeldhouwwerken en sculpturen worden op een afstand bekeken, maar zelden aangeraakt.
Dit laatste is zelfs niet wenselijk en vaak niet mogelijk. Veel musea verbieden, vanwege de kans op beschadigingen, het aanraken van de collectie. Voorts leven we in een cultuur waarin het zien dominant is. Daarentegen is het aanraken haast een taboe.
Toch is er een groep in de samenleving die van de tast afhankelijk is, namelijk die van ernstig slechtziende en blinde mensen. Zij zijn alleen via de tastzin in staat om kunstobjecten waar te nemen of te creëren. Hun vingertoppen zijn als het ware hun ogen.

Het op de tast waarnemen van beeldende kunst levert een geheel andere gewaarwording en sensatie dan de visuele waarneming. Zoals kijken en zien de meest gangbare metaforen zijn voor denken, zo is tasten dat voor emotioneel voelen.
Het voelen staat dus zowel voor tast als voor emoties. Andere woorden als raken en geraakt worden, zijn synoniem voor zowel lichamelijk contact als voor emotionele ontroering.
Het zien neemt altijd een zekere afstand tot het object. Tasten is in die zin het 'omgekeerde'. Het is niet afstand nemen, maar juist een toenadering en een direct contact met het kunstobject. Via de tastzin wordt andere belangrijke informatie verkregen en kunnen wij sensaties ervaren als warmte, vochtigheid, tocht, ruwheid, gladheid, zwaarte, etcetera.
Deze informatie is sterk verbonden met ons gevoelsleven. Via de tastzin is dus een andere vorm van communicatie met kunstwerken mogelijk.

Binnen de reguliere beeldende kunst is de stilering overwegend visueel van aard.
De kunstenaars verbeelden hun ideeën hoofdzakelijk via visuele voorstellingen uit tot visueel bevredigende vormen. Het beleven van kunst via het zien of de tast met kunstvoorwerpen die op de tast gemaakt zijn, opent een heel ander perspectief. Kunst gemaakt op de tast nodigt de toeschouwer uit zich bezig te houden met een andere wijze van 'zien' en een andere visie op het bestaan. Het geeft toegang tot een andere belevingswereld, een andere wereld van kunst, schoonheid en originaliteit.

Kunstwerken van visueel gehandicapte kunstenaars kenmerken zich door een eigen ordening, zeggingskracht en abstracte weergave. Immers hun voorstellingen zijn geen weergave van de realiteit, maar van de door hen ervaren werkelijkheid. Bij hen werkt het stileringvermogen vanuit een andere wijze van voorstellen. Zij houden zich daarbij bezig met het wezenlijke van de vorm van het beeld, ontdaan van visuele franje en details.
In hun eigen vormgeving laten de visueel gehandicapte kunstenaars hun leefwereld op een andere wijze zien en betasten. Stilering vanuit de tast kan tot nieuwe, ongekende mogelijkheden leiden en kan in authentieke kunst uitmonden. Kunst op de tast heeft in die zin een grensoverschrijdende potentie.

George Kabel

George Kabel aan het beeldhouwen in steen

George Kabel aan het beeldhouwen in steen

  1. Bovenstaande tekst is een zeer beknopte samenvatting van het artikel "Kunst op de tast - Een beschouwing door George Kabel" uit de expositiecatalogus "De kunst van het anders zien V" 1999 in Het Slot Zeist. Deze catalogus is te bestellen via het Bestuurssecretariaat van Stichting KUBES.  

Laatst bijgewerkt op vrijdag 22 september 2017

Naar boven