Elly Beukelman

geboren in 1954

Elly heeft in 2010 een herseninfarct gekregen waardoor zij blind is geworden. Nu komt heel langzaam haar zicht terug. Zij ziet nu alles in een waas. Of dat in de toekomst zal verbeteren, weet zij niet. Elly wil vooral zoveel mogelijk doorgaan met datgene waarmee zij zich altijd al heeft bezig gehouden.
Vanzelfsprekend aangepast en 'anders' door de beperkingen van het niet of nauwelijks kunnen zien.
Al jaren teken Elly mandala's samen met een mandala-tekengroep of met vriendinnen die deze passie delen.
Meestal is zij te vinden in haar eigen atelier thuis, midden in de prachtige natuur van tuin en weilanden. Ondanks haar beperkingen is Elly ook weer gaan tekenen en schilderen.
Alleen nu op een heel andere manier dan dat zij gewoon was.