Donateurs

Stichting KUBES is een vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van (project-) subsidies.
Wij doen ons uiterste best om fondsen te werven maar kunnen niet zonder onze honderden donateurs, om financiële redenen maar vooral als stimulerende achterban.

De minimumdonatie voor 2018 bedraagt € 18,00 per jaar; een hogere bijdrage wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.
Als donateur ontvangt u elk half jaar onze KUBES-Nieuwsbrief met ons nieuwe activiteitenprogramma, tips en verslagen.
U ontvangt de Nieuwsbrief in de door u gewenste leesvorm.

Wilt u donateur worden, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.
U kunt uw donatie over maken op ING NL87INGB0001521451 t.n.v. Stichting KUBES Zeist onder vermelding van "Donatie - 2018".