Onze uitgegeven publicaties

Handreiking aan musea

In de "Handreiking aan musea" staan diverse tips en aanbevelingen voor het meer toegankelijk maken van collecties in musea voor blinden en slechtzienden. Hierdoor zult u in musea steeds meer maquettes, replica’s, voelboeken, gesproken tekst, reliëfplattegronden, audiotours en andere aanpassingen aantreffen.
De "Handreiking aan musea" is rechtstreeks voortgekomen uit de adviseringstaak van Stichting KUBES en de daarmee opgedane ervaringen in de afgelopen jaren.

Jaarverslag

Stichting KUBES maakt - intern - jaarlijks een jaarverslag, maar publiceert extern een aantal jaarverslagen samengevoegd over meerdere jaren.