Onze uitgegeven publicaties

Handreiking aan musea

In de "Handreiking aan musea" staan diverse tips en aanbevelingen voor het meer toegankelijk maken van collecties in musea voor blinden en slechtzienden. Hierdoor zult u in musea steeds meer maquettes, replica’s, voelboeken, gesproken tekst, reliëfplattegronden, audiotours en andere aanpassingen aantreffen.
De "Handreiking aan musea" is rechtstreeks voortgekomen uit de adviseringstaak van Stichting KUBES en de daarmee opgedane ervaringen in de afgelopen jaren.

Cultuurgids

In "de Cultuurgids voor blinden en slechtzienden" treft u ruim honderd locaties die vanwege hun toegankelijkheid voor blinde of slechtziende bezoekers extra interessant zijn.
Deze gids stamt uit 1997 en tot op heden had Stichting KUBES niet de tijd en mankracht om deze gids te actualiseren. De gids is derhalve sterk verouderd en het kan dus voorkomen dat in deze gids genoemde locaties niet meer bestaan, verhuisd zijn of niet meer aan onze beschrijving voldoen. Het is dus raadzaam - indien u een bepaalde locatie wilt bezoeken - daar vooraf contact mee op te nemen. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze gids.

Jaarverslag

Stichting KUBES maakt - intern - jaarlijks een jaarverslag, maar publiceert extern een aantal jaarverslagen samengevoegd over meerdere jaren.

Laatst bijgewerkt op vrijdag 22 september 2017

Naar boven