Donateurs

Stichting KUBES is een vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van (project-) subsidies. Wij doen ons uiterste best om fondsen te werven maar kunnen niet zonder onze honderden donateurs, om financiële redenen maar vooral als stimulerende achterban.

De minimumdonatie voor 2017 bedraagt € 18,00 per jaar; een hogere bijdrage wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. Als donateur ontvangt u elk half jaar onze KUBES-Nieuwsbrief met ons nieuwe activiteitenprogramma, tips en verslagen. U ontvangt de Nieuwsbrief in de door u gewenste leesvorm.

Wilt u donateur worden, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. U kunt uw donatie over maken op ING NL87INGB0001521451 t.n.v. Stichting KUBES Zeist onder vermelding van "Donatie - 2017".

Laatst bijgewerkt op zaterdag 11 maart 2017

Naar boven