Vrijwilligers

Wij zijn steeds weer op zoek naar vrijwilligers, mensen die zich met enthousiasme willen inzetten voor het realiseren van de doelen van KUBES:

• Het organiseren van de maandelijkse excursies en het cultureel weekend.
• Het begeleiden van een blinde of slechtziende tijdens deze excursies of tijdens het weekend.
• Het optreden als excursieleider bij de excursies.
• Functioneren als aanmeldadres voor deelname aan de excursies.
• Organiseren en bieden van ondersteuning bij de uitvoering van het jaarlijkse beeldhouwweekend.
• Het geven van voorlichting en advies.
• Het organiseren en ondersteunen van de uitvoering van exposities met werk van blinde en slechtziende kunstenaars.
• Het stimuleren van nieuwe initiatieven op het vlak van literatuur, muziek en drama.

Ook is KUBES altijd op zoek naar mensen die bij het bestuur van de stichting betrokken willen zijn.

Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk ten behoeve van KUBES?

Als uw belangstelling uitgaat naar de organisatie van excursies of meegaan als begeleider van iemand met een visuele beperking, dan kunt u voor informatie contact opnemen met leden van de Commissie Excursie en Advisering: Jody van den Brink, telefoon: 030 2719280 of Emilie de Lanoy Meijer, telefoon: 070 3281765.

Heeft u belangstelling voor deelname aan een van de overige activiteiten van KUBES dan kunt u voor informatie contact opnemen met: het Bestuurssecretariaat Stichting KUBES (Ben van der Pluijm), telefoon: 0183 303050 (alleen op werkdagen van
19:00 - 21:00 uur), e-mail: bestuur@kubes.nl.

Laatst bijgewerkt op zaterdag 11 maart 2017

Naar boven